“คาเฟ่ อเมเซอนแบรนด์สัญชาติไทย เกิดมา 17 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2545 โดยหลักเราเดินตามนโยบาย ปตท. เรื่องของกรีน บรรยากาศมีความร่มรื่นมีความเป็นกรีนตั้งแต่เมล็ดกาแฟที่มาจากเกษตรกรไทย การตกแต่งร้าน เรื่องผลิตภัณฑ์ เรื่องบรรยากาศเรายึดในแง่ความเป็นเพลส ออฟ เนเจอร์ (place of nature) คือความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด”

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัดหรือพีทีที โออาร์กล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมแถลงข่าวการเปิด “ร้านคาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า คอนเซ็ปต์” สาขาแรก พีทีที สเตชั่น สามย่านเพื่อตอบโจทย์แนวคิดรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะเหลือใช้จากการผลิตกาแฟมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยตกแต่งร้าน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนเจตานารมณ์ของพีทีที โออาร์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ในการสร้างธุรกิจหมุนเวียนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก “เทส ออฟ เนเจอร์” ของคาเฟ่ อเมซอน อีกทั้งการที่คาเฟ่ อเมซอนเป็นผู้นำทางตลาดของธุรกิจกาแฟที่มีจำนวนสาขาและยอดขายสูงที่สุด จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะภายในร้านและการลดปริมาณการใช้อุปกรณ์พลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

“การรักษ์โลกเรื่องของความเป็นกรีน เรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีคาเฟ่ อเมซอนอยู่ทั้งหมดกว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ มีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 2 ล้านคนต่อวัน สิ่งที่เราทำอย่างแรกให้คนไทยได้รู้จักแยกขยะ จากนั้นมาสู่กระบวนการอัพไซเคิล  ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่กลุ่ม ปตท. แต่อยู่ที่ภาคประชาชนให้การสนับสนุนด้วย เมื่อคนเรามีสุขภาพดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นด้วย”

นางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าขณะนี้คาเฟ่ อเมซอนได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ อาทิ แก้วร้อน ที่เป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้ 100% แก้วเย็นทำจากพืช 100% หลอดกาแฟ รวมถึงการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอร์รี่ ซึ่งจากการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง 645 ตันต่อปี

เธอได้ยกตัวอย่างแก้วกาแฟพลาสติกโพลีโพรพิลินหรือ PP ของคาเฟ่อเมซอนกว่า 5,000 ใบที่ถูกนำมาบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาขึ้นรูปต่อด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบฉีดให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 190-200 องศาเซลเซียสเพื่อทำให้พลาสติกหลอมเหลว ก่อนที่จะใช้ความดันเพื่อฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์รูปสามเหลี่ยม หลังจากนั้นทำให้พลาสติกเย็นด้วยน้ำ ก่อนนำออกจากแม่พิมพ์และนำมาจัดเรียงสร้างสรรค์เป็นผนังภาพนกแก้วมาคอร์ มาสคอทสำคัญของร้านกาแฟอเมซอนเพื่อดึงดูดคอกาแฟให้แวะมาทักทายเจ้านกมาคอร์สีสวย เป็นต้น

นอกจากนี้พีทีที โออาร์ยังได้เล็งเห็นว่าวัสดุใช้แล้วภายในร้านจำนวนมากสามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้อีก จึงเป็นที่มาของความร่วมมือจนเกิดเป็นคาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปสาขาต้นแบบสาขาแรก พีทีที สเตชั่น สามย่าน ทั้งนี้พีทีที โออาร์ยังคงมีแผนการขยายร้านคาเฟ่ อเมิซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ในอนาคตเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มปตท.ต่อไป

ขณะที่ นายสุพัฒนพงษ์ มันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)หรือจีซี กล่าวว่าในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิวัติการใช้ทรัพยากรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้ความสำคัญในการนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่าไร้ค่ามาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบเซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

โดยผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของจีซีจะช่วยสร้างสรรค์ความพิเศษให้กับร้านคาเฟ่ อเมซอน คอนเซ็ป สโตร์คือวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน โรงคั่วกาแฟและขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง ภายใต้แนวคิด “เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง”  ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและรู้คุณค่าตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) และการปฏิเสธการใช้ (Refuse)

ด้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวรู้สึกภูมิใจที่ ปตท.ได้ร่วมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันปตท.ยังคงยึดเจตนารมณ์เดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการผ่านสถาบันนวัตกรรมปตท.และบริษัทในกลุ่มปตท.เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สำหรับร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาพีทีที สเตชั่น สามย่านแห่งนี้ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้นำเยื่อกาแฟ ซึ่งเป็นของเหลือหลักจากโรงคั่วกาแฟนำมาบดและอบเพื่อไล่ความชื้นและขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิตร่วมกับน้ำยาอิพอกซีเรซินเพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำโต๊ะ ตู้เคาเตอร์ ชั้นวางของและเฟอร์นิเจอร์ โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก ผิวมันวาว คงทนต่อสารเคมีได้ดี เป็นการนำเยื่อกาแฟมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด