Responsible Tourism

Why Responsible Tourism?

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดในทุกวัน ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มในปัจจุบันการท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการปรับปรุงในรูปของธุรกิจ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมและมรดกของประเทศของตนให้ดียิ่งขึ้น มาทำความรู้จักถึงความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวและความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั่ว ๆ ไปกัน

Read more

Responsible Tourism กับการรณรงค์ลดปริมาณคาร์บอนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากอดีตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรูปแบบการท่องเที่ยวจะมีความจำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น แต่มีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันได้แก่ การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism เป็นการท่องเที่ยวโดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน ในกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่หันมาใช้พลังงานมนุษย์ในการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือพายเรือ แทนเป็นต้น

Read more

Responsible Tourism : การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้ประกอบการ

ปัจจุบันนี้ผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่างๆก่อให้เกิดมลภาวะกับสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างไร้จิตสำนึกก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย การก่อมลพิษทางอากาศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศ ซึ่งจากการจัดอันดับ 5 ประเทศแรกที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศสูงสุดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดียและบราซิลตามลำดับ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก

Read more

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สนามบิน Cochin ประเทศอินเดีย

ถ้านึกถึงพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด หลายคนคงนึกถึงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งนับเป็น พลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดกับมลพิษบนโลกใบนี้ และสามารถนำพลังงานชนิดนี้ไปใช้ได้ทุกจุดทั่วโลก ที่มีแสงอาทิตย์ส่องสว่างถึง ดังนั้นหลายคนมีจึงแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อประหยัดเงินหรืองบประมาณในการจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือน

Read more

Trashpresso เครื่องแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเคลื่อนที่ได้

วัตกรรม Trashpresso เครื่องแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเคลื่อนที่ได้ ของ Arthur Huang หนึ่งในผู้บรรยายในงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet มาลองดูกันดีกว่าว่า Trashpresso จะเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไง

Trashpresso คือโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกและผ้าแบบเคลื่อนที่ โดยมีขนาดเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 12 เมตร สามารถแปรรูปขยะเป็นกระเบื้องปูพื้นสำหรับใช้ตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการล้างขยะก็จะถูกนำกลับไปใช้ในระบบใหม่ 

Read more

Silo ร้านอาหารนี้ไม่มีขยะ

Silo คือชื่อร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเมือง Brighton ประเทศอังกฤษ เป็นร้านอาหารที่พยายามจะลดขยะให้เหลือศูนย์ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาใช้ ทางร้านจะใช้สินค้าจากร้านในท้องถิ่น และผู้ค้าจะส่งวัตถุดิบต่างๆ มายังร้าน โดยใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ แป้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ร้านใช้สำหรับทำขนม ทางร้านจะทำแป้งเองจากเครื่องโม่แป้ง ทำให้ขนมมีรสชาติอร่อย สด ที่สำคัญช่วยลดขยะจากถุงใส่แป้ง

ขยะอินทรีย์จากในครัว หรืออาหารที่ลูกค้าทานเหลือในจาน ทางร้านมีเครื่องย่อยขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ครั้งละ 60 กก. ภายใน 24 ชม. ซึ่งทางร้านอาหารได้เปิดให้คนในท้องถิ่นมาใช้บริการเครื่องย่อยขยะนี้ด้วย เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เอร็ดอร่อยกับอาหารของทางร้าน ทำให้มีอาหารเหลือมากำจัดน้อย

Read more

Babel Guesthouse เกสต์เฮาส์รักษ์โลก

Babel Guesthouse เป็นเกสต์เฮาส์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียบ เปิดดำเนินการมาได้ 10 กว่าปี โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของการสร้างการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดประโยชน์แก่คนในเมืองเสียมเรียบมากที่สุด

เริ่มตั้งแต่การเลือกรับพนักงานเฉพาะคนท้องท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดคลาสสอนภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง/สัปดาห์ เปิดโอกาสด้านการศึกษาโดยมอบทุนสนับสนุนให้พนักงานเรียนในระดับที่สูงขึ้น และจัดเวลาการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนของพนักงาน

ในโปรแกรมทัวร์ที่เสนอให้กับลูกค้า ก็จะมีการแนะนำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจที่ช่วยสร้างงานและอนาคตให้กับคนกัมพูชา นอกเหนือจากการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม

ในด้านสิ่งแวดล้อม ทางเกสต์เฮาส์ได้มีการนำหลอดพลาสติกไม้ไผ่มาใช้ ใช้ถุงพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร รวมถึงส้อมและมีด ที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ มีจุดให้ลูกค้าเติมน้ำดื่ม เก็บรวบรวมถุงพลาสติกแล้วส่งไปยังเครือข่ายที่นำถุงพลาสติกมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงส่งน้ำมันในครัวที่ใช้แล้วไปยังเครือข่ายเพื่อผลิตเป็นน้ำมันไปโอดีเซล แล้วซื้อกลับมาใช้กับเครื่องผลิตไฟฟ้าของเกสต์เฮาส์

ตอนนี้ ทางเกสต์เฮาส์ได้เปิด Babel Eco-shop and Refill Station โดยจำหน่ายสินค้าจำพวกแชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ โลชั่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สเปร์ยไล่ยุง เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถนำภาชนะมาเติมได้เอง อีกทั้งยังมีสินค้าทางเลือกที่ช่วยลดการใช้พลาสติก เช่น แปรงสีฟันไม่ไผ่ หลอดไม้ไผ่ ขวดน้ำอะลูมิเนียม ถ้วยที่ทำจากกะลามะพร้าว ฯลฯ

ใครที่ได้มีโอกาสไปเยือนเสียมเรียบ ก็อย่าลืมแวะเวียนไปเยี่ยมชมหรืออุดหนุนสินค้าและบริการของ Babel Guesthouse นะคะ ตั้งใจสร้างการท่องเที่ยวเพื่อโลกขนาดนี้ก็ต้องช่วยกันบอกต่อและสนับสนุน

Read more

การแก้ปัญหาป่าไม้ถูกทำลายในประเทศฟิลิปปินส์

จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งในการผลิตก๊าซออกซิเจน และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเหลือน้อยลงเรื่อยเรื่อย จากการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก ในปี 2558 พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 30.6 โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าชุกชุมและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาประเทศฟิลิปปินส์เผชิญกับปัญหาอย่างหนักจากการถูกรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้ปัจจุบันประสบกับปัญหาป่าไม้ถูกทำลายอย่างมากทำให้พื้นที่ป่าลดลงจากร้อยละ 70 เหลือเพียงร้อยละ 20 ในระยะเวลาเพียงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งของปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง และปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น

Read more

Responsible Tourism case กับโครงการดีๆ อย่าง Catch The Trash

เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานทุกครั้งที่มีการพูดถึงปัญหาทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม ระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมประมง ใครกันที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม?

ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีส่วนในการทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม ขยะปริมาณมหาศาลจากการท่องเที่ยว, จำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินกว่าธรรมชาติจะรับได้ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยจะน่ารัก ในส่วนของอุตสาหกรรมประมงนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง จากการทิ้งขยะและเศษเครื่องมือประมง รวมถึงการทำประมงเกินขนาด การจับสัตว์ทะเลที่เกินศักยภาพการฟื้นตัว ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมทั้งสิ้น

Read more

Responsible Tourism case ของประเทศคอสตาริกา

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆตามธรรมชาติย่อมส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆ ความท้าทายของการจัดการด้านการท่องเที่ยวคือ ทำอย่างไรให้สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีการให้ความสุขควบคู่กับการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ สังคม และวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

Read more